Portal Games

Texnik-Elektik

• Elektrik avadanlıqlarının xidməti və təmiri;
• Yeni elektrik şəbəkələrinin quraşdırılmasını həyata keçirmək;
• Avadanlıqların nasazlıq səbəblərini müəyyən etmək, onların qarşısını almaq məqsədi ilə bütün tədbirləri görmək;
...