Səba ASC

Daxili Audit Şöbəsi Mütəxəssis

- Təsdiq edilmiş iş planına əsasən daxili audit prosedurlarını həyata keçirmək;
- Risk əsaslı audit proqramının tərtib edilməsində iştirak etmək;
- İdarəetmə, daxili nəzarət və risklərin idarə edilməsi sistemlərinin adekvatlılığını qiymətləndirmək;
...

Səba ASC

Təftiş və Nəzarət Şöbəsinin mütəxəssisi

• İllik Təftiş planınına uyğun təftiş prosedurlarını həyata keçirmək;
• Risk əsaslı daxili nəzarətin təşkili və risk əsaslı yoxlamaların həyata keçirilməsini təmin etmək;
• Şirkətin maliyyə resurslarının planlaşdırılmasının və onun icra olunması vəziyyətinin uçot, statistika, məlumatların
...

Səba ASC

Təftiş və Nəzarət şöbəsinə təcrübəçi

• Təftiş prosedurlarının həyata keçirilməsində yardımçı olmaq
• Müəssisənin nəzarət siyasəti, departamentin fəaliyyəti ilə bağlı olan müəssisə-daxili təlimat, qayda və
prosedurların həyata keçirilməsində yardımçı olmaq
...