“Alon Textil”

Istehsal sirketi hazir geyimler istehsal edir

İş barədə məlumat
* Sistemə yeni mal-materialın adlarını daxil edilməsi;
...