“"AR GROUP İNŞAAT"MMC”

21.08.2017-ci ildən fəaliyyətə başlayan “AR GROUP İNŞAAT” MMC TİKİNTİ, TƏMİR və DİZAYN sahələri üzrə ixtisaslaşmışdır. Peşəkar komanda ilə fəaliyyət göstərən şirkət, yarandığı vaxtdan etibarən bir çox layihələri çox uğurla tamamlayıb təhvil vermişdir.

• İlkin sənəd və hesabatların maddi məsul şəxslərdən nəzərdə tutulmuş müddətlərdə alınmasını və hesab sahələrinə uyğun qəbulunu, nəzarətini həyata keçirtmək
• Şirkətin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin mühasibat uçotu və hesabat sənədlərində əks etdirilməsi üzrə fəaliyyətin təşkili və onun icrasına nəzarət
• Hesabatları tərtib etmək üçün uçotun müvafiq sahələri üzrə məlumat hazırlamaq, mühasibat sənədlərinin saxlanılmasına nəzarət etmək, onları müəyyən edilmiş qaydada arxivə təhvil vermək üçün rəsmiləşdirmək
...