“Ekom Costruction MMC”

Şirkətimiz 1995-ci ildə Azərbaycanda “Ekom” kiçik müəssəsi olaraq yaradılmışdır, sonradan “Ekom Construction” MMC-yə çevrilmişdir. “Ekom Construction” MMC bu illər ərzində tikinti sahəsində bir cox nailiyyətlərə imza atmışdır. Öz sahəsində öndə gedən bir cox xarici şirkətlərlə əmakdaşlığa nail olmuşdur. Bunların içərisinə Almaniya, Türkiyə, Yaponiya, İtaliya, Belçika və s başqa ölkələrin şirkətləri daxildir. Şirkətimiz tikinti sahəsində gedən dəyişikliklərə uyğun olaraq yeni ortaq əməkdaşlıqların yaradılmasında maraqlıdır.