“İnternational BOKT”

2013-CÜ İLDƏN FƏALİYYƏTƏ BAŞLAMIŞDIR. MƏRKƏZİ BANK TƏRƏFİNDƏN LİSENZİYA VERİLİB TƏSDİQ EDİLMİŞDİR.