“Pragmatech Education and Development Center”

Hədəfimiz tələbələrin təhsilə qoyduqları investisiyanı qısa müddətdə geri qazanma və birbaşa iş dünyasına hazır kadr halında məzun olmalarını təmin etməkdir. Pragmatech Təhsil və İnkişaf mərkəzi praqmatik təhsil modelinə əsaslanan tədris şirkətidir. Praqmatik təhsil modeli nədir? Bu model təhsilin birbaşa iş dünyası ilə inteqrasiasını təmin edərək tələbələrin öyrənmə sürətlərini artırılmasını hədəfləyən təhsil modelidir. Hədəfimiz tələbələrin təhsilə qoyduqları investisiyanı qısa müddətdə geri qazanma və birbaşa iş dünyasına hazır kadr halında məzun olmalarını təmin etməkdir.