“Səba ASC”

Qida məhsullarının istehsalı və satışı ilə məşğuldur.

Səba ASC

Təftiş və Nəzarət şöbəsinə təcrübəçi

• Təftiş prosedurlarının həyata keçirilməsində yardımçı olmaq
• Müəssisənin nəzarət siyasəti, departamentin fəaliyyəti ilə bağlı olan müəssisə-daxili təlimat, qayda və
prosedurların həyata keçirilməsində yardımçı olmaq
...

Səba ASC

Təftiş və Nəzarət Şöbəsinin mütəxəssisi

• İllik Təftiş planınına uyğun təftiş prosedurlarını həyata keçirmək;
• Risk əsaslı daxili nəzarətin təşkili və risk əsaslı yoxlamaların həyata keçirilməsini təmin etmək;
• Şirkətin maliyyə resurslarının planlaşdırılmasının və onun icra olunması vəziyyətinin uçot, statistika, məlumatların
...

Səba ASC

Daxili Audit Şöbəsi Mütəxəssis

- Təsdiq edilmiş iş planına əsasən daxili audit prosedurlarını həyata keçirmək;
- Risk əsaslı audit proqramının tərtib edilməsində iştirak etmək;
- İdarəetmə, daxili nəzarət və risklərin idarə edilməsi sistemlərinin adekvatlılığını qiymətləndirmək;
...

Səba ASC

Növbətçi Elektrik Montyoru

1.Növbətçi elektrik montyoru gün ərzində gördüyü işlər barədə jurnalda müvafiq qeydlər aparmaq özündən əvvəlki növbətçinin etdiyi qeydlərlə taniş olmali ondan növbə ərzində görülməli işlər barədə məlumat almali və tamamlanmamiş işləri davam etməlidir
2.Növbətçiyə aid mühafizə vasitələrin təhvil almalidir. 3. Y/ST-da sexlərdə işləyərkən bütün növ elektrik lövhələrindən istifadə qaydalarin, 0.4 kv təchizat sxemlərin ayricilarin qoruyucularin nasazliqina nəzarət və baş verə biləcək qüsurlari sahə rəisi ilə razilaşdirib aradan qaldirmali.
4.Qəza vaxti açilan tr-ru ehtiyyat tr-or ilə əvəz etmək, zəruriyyət yarandiqda dizel generatoru ilə əvəz etmək. 5.Növbə ərzində fabrikin gecə işiqlanmasina nəzarət etmək 6.Elektrik avadanliqlarinin,, dövrəni açan ayricilarin elektrik mühərriklərinin təmizliyinə və sazliğina nəzarət etmək 7.Fabrik daxilində olan Y/ST -da planli təmir işləri aparmaq 8.Elektrik montyoru gərginlik altina düşmüş işçiyə ilkin yardim göstərilməsini və elektrik qurğularinda yanğin baş verən hallarda yanğinin söndürülməsi qaydalarina əməl etməlidir.
...