“Səba ASC”

Qida məhsullarının istehsalı və satışı ilə məşğuldur.