“Shusha Academy”

Shusha Academy təhsil mərkəzi müxtəlif xarici dillərin tədrisi ilə,seminarlar və xaricdə təhsil ilə məşğul olur.