British Centre

İngilis Dili Müəllimi

- İngilis dilinin tədrisi
- Tələbələrin ingilis dilini öyrənmələri üçün həvəsləndirici seminar keçmək
- Tədris proqramını tələbələrə düzgün çatdırmalıdır
...

İngilis
Saat 9:00 başlayır 1.5 saat dəvam edir
...

• Proqram çərçivəsində dərslərin planlaşdırılması, təşkili və keçirilməsi
• Fərdi və qrup şəklində fənnin tədrisi
• Müəyyən edilmiş qrafik üzrə dərslərin tədrisi
...