Asthetik Lab

МЕДСЕСТРА В КОСМЕТОЛОГИИ

- Выполнять услуги и процедуры по назначению косметолога.
- Высокая способность общаться с пациентами
- Быть точным и ответственным в своей работе
...

- İşçi personalına ilkin tibbi yardımın göstərilməsi;
- Kəskin xəstəliklər və bədbəxt hadisələr zamanı ilkin təxirəsalınmaz tibbi yardım göstərilməsi;
- Gündəlik müraciət edən işçilərin lazımi olan dərmanlarla təmin edilməsi;
...

- İşçi personalına ilkin tibbi yardımın göstərilməsi;
- Kəskin xəstəliklər və bədbəxt hadisələr zamanı ilkin təxirəsalınmaz tibbi yardım göstərilməsi;
- Gündəlik müraciət edən işçilərin lazımi olan dərmanlarla təmin edilməsi;
...