Vəzifə öhdəlikləri:
 Anbara daxil olan malların qəbulu, boşaldılması, çeşidlənməsi və yerləşdirilməsi;
 Verilən tapşırıqların yerinə yetirilməsi;
...

KONSİS

Fəhlə

- Fiziki işdir
- Şirkət tədbirlərin təşkili ilə məşhuldur
- İş şəraiti olduqca ağır deyil
...

KONSİS

Fəhlə

- Fiziki işdir
- Şirkət tədbirlərin təşkili ilə məşhuldur
- İş şəraiti olduqca ağır deyil
...